ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
205.99 TL
1 سال
205.99 TL
1 سال
205.99 TL
1 سال
.net
236.99 TL
1 سال
236.99 TL
1 سال
236.99 TL
1 سال
.org
236.99 TL
1 سال
236.99 TL
1 سال
236.99 TL
1 سال
.biz
309.99 TL
1 سال
309.99 TL
1 سال
309.99 TL
1 سال
.info
327.99 TL
1 سال
327.99 TL
1 سال
327.99 TL
1 سال
.xyz
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
.com.tr
49.90 TL
1 سال
N/A
49.90 TL
1 سال
.net.tr
49.90 TL
1 سال
N/A
49.90 TL
1 سال
.org.tr
49.90 TL
1 سال
N/A
49.90 TL
1 سال
.gen.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.name.tr
9.90 TL
1 سال
N/A
9.90 TL
1 سال
.biz.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.info.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.web.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.av.tr
89.90 TL
1 سال
N/A
89.90 TL
1 سال
.dr.tr
89.90 TL
1 سال
N/A
89.90 TL
1 سال
.tv.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.bbs.tr
29.90 TL
1 سال
N/A
29.90 TL
1 سال
.tel.tr
9.90 TL
1 سال
N/A
9.90 TL
1 سال
.top
220.99 TL
1 سال
220.99 TL
1 سال
220.99 TL
1 سال
.ca
286.99 TL
1 سال
286.99 TL
1 سال
286.99 TL
1 سال
.club
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
.cn
164.99 TL
1 سال
164.99 TL
1 سال
164.99 TL
1 سال
.de
154.99 TL
1 سال
154.99 TL
1 سال
154.99 TL
1 سال
.eu
146.99 TL
1 سال
146.99 TL
1 سال
146.99 TL
1 سال
.me
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
.mobi
474.99 TL
1 سال
474.99 TL
1 سال
474.99 TL
1 سال
.nl
175.99 TL
1 سال
175.99 TL
1 سال
175.99 TL
1 سال
.online
742.99 TL
1 سال
742.99 TL
1 سال
742.99 TL
1 سال
.ru
98.99 TL
1 سال
N/A
98.99 TL
1 سال
.site
680.99 TL
1 سال
680.99 TL
1 سال
680.99 TL
1 سال
.uk
165.99 TL
1 سال
N/A
165.99 TL
1 سال
.us
154.99 TL
1 سال
154.99 TL
1 سال
154.99 TL
1 سال
.work
111.99 TL
1 سال
111.99 TL
1 سال
111.99 TL
1 سال
.in
267.99 TL
1 سال
267.99 TL
1 سال
267.99 TL
1 سال
.tj
360.00 TL
1 سال
N/A
360.00 TL
1 سال
.com.tj
360.00 TL
1 سال
N/A
360.00 TL
1 سال
.asia
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
.berlin
989.99 TL
1 سال
989.99 TL
1 سال
989.99 TL
1 سال
.bingo
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.bio
1443.99 TL
1 سال
1443.99 TL
1 سال
1443.99 TL
1 سال
.bz
597.99 TL
1 سال
597.99 TL
1 سال
597.99 TL
1 سال
.cc
432.99 TL
1 سال
432.99 TL
1 سال
432.99 TL
1 سال
.chat
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
.co
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
.college
1443.99 TL
1 سال
1443.99 TL
1 سال
1443.99 TL
1 سال
.country
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
.dental
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.diet
2783.99 TL
1 سال
2783.99 TL
1 سال
2783.99 TL
1 سال
.es
170.99 TL
1 سال
N/A
170.99 TL
1 سال
.fashion
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
.fit
700.99 TL
1 سال
700.99 TL
1 سال
700.99 TL
1 سال
.futbol
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
.gift
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
350.99 TL
1 سال
.host
2061.99 TL
1 سال
2061.99 TL
1 سال
2061.99 TL
1 سال
.hosting
8309.99 TL
1 سال
8309.99 TL
1 سال
8309.99 TL
1 سال
.la
680.99 TL
1 سال
680.99 TL
1 سال
680.99 TL
1 سال
.lol
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
.london
878.99 TL
1 سال
878.99 TL
1 سال
878.99 TL
1 سال
.market
685.99 TL
1 سال
685.99 TL
1 سال
685.99 TL
1 سال
.men
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
.menu
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
.name
216.99 TL
1 سال
216.99 TL
1 سال
216.99 TL
1 سال
.nz
286.99 TL
1 سال
N/A
286.99 TL
1 سال
.one
197.99 TL
1 سال
197.99 TL
1 سال
197.99 TL
1 سال
.party
527.99 TL
1 سال
527.99 TL
1 سال
527.99 TL
1 سال
.plus
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
.pro
391.99 TL
1 سال
391.99 TL
1 سال
391.99 TL
1 سال
.pub
586.99 TL
1 سال
586.99 TL
1 سال
586.99 TL
1 سال
.pw
368.99 TL
1 سال
368.99 TL
1 سال
368.99 TL
1 سال
.red
340.99 TL
1 سال
340.99 TL
1 سال
340.99 TL
1 سال
.run
376.99 TL
1 سال
376.99 TL
1 سال
376.99 TL
1 سال
.sale
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
.salon
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.social
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
.software
716.99 TL
1 سال
716.99 TL
1 سال
716.99 TL
1 سال
.sx
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
659.99 TL
1 سال
.taxi
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.tel
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
.tokyo
307.99 TL
1 سال
307.99 TL
1 سال
307.99 TL
1 سال
.tours
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.town
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
.tv
700.99 TL
1 سال
700.99 TL
1 سال
700.99 TL
1 سال
.uk.com
682.99 TL
1 سال
682.99 TL
1 سال
682.99 TL
1 سال
.uk.net
1208.99 TL
1 سال
768.99 TL
1 سال
768.99 TL
1 سال
.uno
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
329.99 TL
1 سال
.vegas
1098.99 TL
1 سال
1098.99 TL
1 سال
1098.99 TL
1 سال
.vet
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
695.99 TL
1 سال
.vin
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.video
577.99 TL
1 سال
577.99 TL
1 سال
577.99 TL
1 سال
.vote
1319.99 TL
1 سال
1319.99 TL
1 سال
1319.99 TL
1 سال
.wiki
507.99 TL
1 سال
507.99 TL
1 سال
507.99 TL
1 سال
.win
527.99 TL
1 سال
527.99 TL
1 سال
527.99 TL
1 سال
.ws
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
618.99 TL
1 سال
.wtf
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
599.99 TL
1 سال
.wine
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
924.99 TL
1 سال
.xxx
2123.99 TL
1 سال
2123.99 TL
1 سال
2123.99 TL
1 سال
.yoga
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
550.99 TL
1 سال
.best
1758.99 TL
1 سال
1758.99 TL
1 سال
1758.99 TL
1 سال
.co.uk
165.99 TL
1 سال
N/A
165.99 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains